Forskning, offentlig verksamhet och näringsliv – tillsammans!

Kraftsamling Smarta Nät är ett brett initiativ med partners från forskningsvärlden, offentliga organisationer och företag. Vi kopplar ihop forskning och näringsliv i konkreta projekt för att hitta framtidens bästa lösningar för användarna. Vi kan hjälpa utvecklare med snabba, praktiska tillämpningar i öppna systemlösningar och för befintlig infrastruktur – hela vägen från idé till färdig produkt och eventuell export.

Carolina Dolff
projektledare

Har du en idé, fråga eller är intresserad av kraftsamlingen?

Kontakta oss