Nu är det klart – projektet med visualisering av solel på Högskolan i Skövde

Under våren 2016 har Kraftsamling Smarta Nät genom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Akademiska Hus och Högskolan i Skövde genomfört ett projekt som handlat om visualisering av mätdata från solelanläggningen på högskolan. Nu är projektet avslutat och i denna sjuminutersfilm

berättar de medverkande parterna om varför de gått samman i projektet, vad det har handlat om och vad visualiseringen kan tänkas åstadkomma.

Projektet har fått stöd av Kraftsamling Smarta Näts och Västra Götalandsregionens projektutvecklingspott,  den kan du läsa mer om här.

För mer information om visualiseringsprojektet, kontakta Carolina Dolff, SP, projektledare för Kraftsamling Smarta Nät: carolina.dolff@sp.se