Om projektet

Kärnan i Kraftsamling Smarta Nät är ett starkt samarbete mellan en rad organisationer och nätverk. Vi arbetar för att öka användarens inflytande inom smarta nät och därmed skapa ökade förutsättningar för aktiva val på marknaden. Sedan starten 2011 har vi arbetat tillsammans i ett växande konsortium med parter inom nyckelområden för smarta nät och energi-, it- och affärsutvecklingsfrågor. Vi har en tydlig förankring i Västsverige och arbetar alltid med användarnas bästa i fokus. Genom en projektutvecklingspott som finansieras av Västra Götalandsregionen har vi också möjlighet att gå in med ekonomiskt stöd till enskilda projekt som bedöms ha bäring för vårt syfte.