Projektutvecklingsmedel

Sedan 2015 förvaltar Kraftsamling Smarta Nät en projektutvecklingspott finansierad av Västra Götalandsregionen. Dessa medel är avsedda för att ytterligare öka och stärka samverkan och projektgenerering i Västsverige med bäring på Kraftsamling för Smarta Näts syfte och målsättning. Projektutvecklingspotten uppgår till totalt 240 000kr som ska fördelas på minst 5 ansökningar fram till och med december 2016.

Företag och organisationer med anknytning till Västsverige är välkomna att söka projektutvecklingsmedel. Minst 2 av befintliga eller nya medlemmar i nätverket för Kraftsamling Smarta Nät ska delta i projektutvecklingen och det är en fördel om även externa aktörer kopplas på.

 

Såhär gör du för att söka: KSN Projektutvecklingspott_2016(pdf)

Påse med pengar_kronor_blå_webb