Hur går jag tillväga?

1. Formulera din projektidé

Första steget är att kort beskrivna projektidén och motivera varför projektutvecklingen ska delfinansieras av Västra Götalandsregionen genom Kraftsamling Smarta Nät och det belopp man avser ansöka om finansiering för. Detta ska omfatta högst en A4 sida och/eller en ppt-bild. Mejla beskrivningen av projektidén till projektledaren för Kraftsamling Smarta Nät: carolina.dolff@sp.se. En bedömning av idéns relevans görs i samråd med Kraftsamlingens styrgrupp, detta sker löpande under året och inom 7 arbetsdagar från inkommen projektidé. Vid klartecken från projektledaren går du vidare och tar fram en mer utförlig projektbeskrivning.

2. Skapa en projektbeskrivning

Beskriv det projekt du avser projektutveckla på max 3 sidor. Projektbeskrivningen ska innehålla:

Syfte och motivering

 • Vad projektet går ut på; målsättningen för arbetet
 • Projektets anknytning till Kraftsamling Smarta Näts syfte och målsättning
 • Vilken nytta som projektresultaten kan tänkas göra
 • Vilka som kan tänkas få nytta av resultaten

Genomförande

 • Hur projektutvecklingen ska genomföras
 • Tidsplan

Organisation

 • Hur projektutvecklingen bemannas
 • Namn och organisationstillhörighet på projektutvecklingsledare och övriga medverkande

Kostnader

 • Kostnadsbudget för projektet
 • Uppdelning på genomförandets olika steg
 • Uppdelning på kostnadsslag, t ex löner för anställda, utrustning och material, resor

Finansiering

 • Hur totalkostnaderna för projektutvecklingen skall täckas
 • Beloppens fördelning på motfinansiering, medel från Kraftsamling Smarta Nät och eventuella andra finansiärer
 • Ev. motivering av projektets relevans för Chalmers forskning och varför Chalmers ska täcka motfinansieringen för projektutvecklingen (se avsnitt ”Övriga villkor”)

 

Projektbeskrivningen mejlas till carolina.dolff@sp.se

Såhär gör du för att söka: KSN Projektutvecklingspott_2016 (pdf)

Påse med pengar_kronor_orange_webb