Vad händer med min ansökan?

Projektledaren för Kraftsamling Smarta Nät ansvarar för att fördela budgeten för projektutveckling till relevanta projektinitiativ från nätverket. Styrgruppen fungerar rådgivande till projektledaren.

Inkomna projektbeskrivningar bedöms 4 gånger under 2016 och besked om beslut lämnas senast 7 arbetsdagar efter nedanstående deadlines:

  • 29 februari
  • 31 maj
  • 31 aug
  • 31 oktober