Smarta nät genom åren

Resan mot framtidens smarta elnät har börjat. Fem år efter starten av Kraftsamling Smarta Nät är det dags att sammanfatta utvecklingen i Västsverige. Vi förde samman två veteraner för ett samtal.

Deltagare:

Carolina Dolff, projektledare för Kraftsamling Smarta Nät, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Lars Bern, områdesansvarig för Energisystem, Business Region Göteborg

 

Hur startade arbetet med smarta nät i Västsverige?

Carolina: Begreppet ”smart grid”, smarta nät, började bli ett buzzword för fem–sex år sen. Det var en framtidsvision för elnätet, hur man skulle få det att fungera klanderfritt med de förutsättningar som kommer att gälla i framtiden. Regionen sneglade lite på de stadsbyggnadsprojekt och demonstrationer som började sättas upp i Stockholm och Malmö, men frågan var om man kunde hitta sitt eget spår och ta ett samlat grepp för Västsverige. Regionen finansierade därför en förstudie som SP genomförde.

lars-bern

Lars Bern, Business Region Göteborg

Lars: Jag tror att startskottet kom vid en lunch. De första planerna kokades ihop av representanter från energibolag, akademin och det offentliga. Det fortsatta arbetet utmynnade i två huvudspår. Det ena handlar om att ställa om energisystemen. I Sverige har de hittills fungerat bra, men det finns fortfarande saker att göra – särskilt när kärnkraften är på väg ut. Det andra spåret handlar om att använda energin på ett effektivare sätt. Där ger framför allt internet möjlighet att introducera nyttiga tjänster som förbättrar vardagen.

 

Hur lades det fortsatta arbetet upp?

Carolina: De intressenter som var med från början i det som fick namnet Kraftsamling Smarta Nät var bland andra SP, Chalmers, Göteborg Energi och BRG – alla starka aktörer som vill mycket. Men alla har också haft sin egen dagordning, och det har inte varit helt lätt att lägga undan prestigen och se det gemensamma målet: att lyfta Västsverige i sin helhet.

Lars: Vi var väldigt ambitiösa i början. Vi hade arbetsgrupper för allt möjligt. Det har skett en massa processer i olika konstellationer och många har deltagit och medverkat, vilket jag tycker speglar styrkan med Västsverige – samverkan kors och tvärs.

CarolinaDolff_webb

Carolina Dolff, SP

Carolina: Jo, vi tog ett stort grepp och startade grupper som arbetade parallellt med olika projekt, samtidigt som vi hade stora nätverksträffar. Det första fokuset låg mycket på demos, lite som i Stockholm och Malmö. Men fokus har med tiden flyttat över mer och mer på att hitta former för nätverkande, hålla gästföreläsningar och synas på konferenser. Nätverket har vuxit över tid och projektpartners tillkommit, till exempel Högskolan i Skövde, Metry, Herrljunga Elektriska och August Abrahamssons Stiftelse (Nääs Slott).

Lars: Ja, jag tror att många tyckte att det började konkurrera med den löpande verksamheten. Men jag måste säga att det ändå har startats många gemensamma projekt genom åren. Ett exempel från senare tid är den lokala energimarknad som nu testas på Chalmers och som är ett samarbete mellan bland annat Chalmers, SP, Göteborgs Stad och Göteborg Energi.

 

Vad har fungerat bäst?

Carolina: Det har tagit lite tid att hitta rätt form, men till sist har vi hamnat helt rätt. Vi märkte att det var just nätverkande och mötesplatser som fungerade allra bäst. Deltagarna har sett det som oerhört värdefullt att träffas, och har uppskattat att någon hållit ihop arenan. Det har varit viktigt att det har funnits ett sammanhang.

Lars: Det är tydligt att det funnits ett behov av mötesplatser där man pratat om ämnet och kunnat träffa andra för att hitta projektidéer. Vi har fått in aktörer från alla möjliga håll, och det är bra. Sen har vi har också fått möjlighet att ta plats i en del stora sammanhang, inte minst Almedalen.

Carolina: Ja, Västsverige har blivit synligt mer i och med att Kraftsamling Smarta Nät har funnits. Tillsammans har vi framstått som starkare än om vi bara hade varit enskilda aktörer. Till exempel har vi fått flera förfrågningar från Energimyndigheten. Och Västra Götalandsregionen har tagit stor plats i regeringens samordningsråd för smarta elnät, det tror jag inte hade hänt annars. Kraftsamling Smarta Nät är ett viktigt exempel på hur aktörer med från början olika agendor kan öka sin dialog. Vi har lärt oss väldigt mycket om varandras organisationer och på vilka sätt vi kan samverka.

Lars: Ur vårt perspektiv är det bra att vi har fått in lite mindre företag som därmed fått en naturlig kontaktyta mot större energi- och fastighetsbolag. Det har gett möjlighet att matcha små och stora aktörer. Metry är ett bra exempel, en liten aktör som fått nya kontaktytor. Deras medverkan har varit värdefull för hela projektet, genom att spegla vilka frågor som är viktiga för mindre företag inom branschen.

Carolina: Jag tycker att även projektutvecklingspotten har fungerat bra. Den har låtit oss stödja bra och viktig forskning utan att vi själva behövt driva den framåt. Med hjälp av den har vi kunnat fånga upp initiativ som Västra Götalandsregionen inte skulle ha uppmärksammat annars. Vi har till och med märkt att behovet av stöd varit större än vad vi bedömde från början.

 

Och om vi tittar lite på det som fungerat mindre bra – vad hade ni kunnat göra bättre?

Lars: Det blev som sagt för mycket fokus på demos och projekt i början, vi hann inte koncentrera oss tillräckligt mycket på mötesplatserna. Och: vi skulle nog helt ha skippat uttrycket ”smarta nät” (skratt). Det är ett fluffigt begrepp som betyder allt och inget. Det är bara de redan invigda som har förstått vad det innebär.

Carolina: Jo. Vi har haft en ambition att missionera om smarta nät, men fallit lite på eget grepp. Vi har försökt att prata med företagarna på deras nivå, men samtidigt också höja kunskapen om smarta nät hos de vanliga användarna. Med tiden har vi fattat att det inte varit rätt väg att gå. De senaste åren har vi nischat oss rejält på konkreta, tydligt avgränsade områden och gått in på lösningar på verkliga problem. Vi har inte ens pratat om ”smarta nät”, och det är först då vi verkligen fått det att funka och nått dem som inte ser sig som ”smarta nät”-personer. Ett konkret exempel på vad som funkat jättebra är när vi under föreläsningar och nätverksträffar diskuterat hur man motiverar användare och ändrar beteenden. Det är ett ämne som hamnat allt mer i fokus.

 

Hur kommer energiområdet att utvecklas de närmast kommande åren?

Carolina: Man måste inse att det inte bara är energibranschen som är i förändring, utan hela samhället. Klimatavtalet innebär att vi måste göra förändringar här och nu. Klimatförändringar är inte något avlägset länge, nu står vi mitt i händelseutvecklingen. Det kommer att bli viktigt att nå ut till allmänheten och öka medvetandet om energifrågor.

Lars: Jag tror att det kommer att ske en enorm utveckling i energibranschen, inte minst på solceller – både på enskild hushållsnivå och på stora producentanläggningar. Bilparken kommer också att förändras, med allt bättre fordon som mer och mer matchar människors behov. Det har dykt upp så många möjligheter i och med internet, och det finns en enorm potential i marknaden med många nya affärsmodeller.

Hur bör man bäst möta utvecklingen här i Västsverige?

Lars: Det måste fortsatt finnas en huvudaktör som piskar på de här frågorna. Den aktör som kommer att ta på sig den rollen kommer att få mycket tillbaka, inte minst förmånen att få vara med och forma det framtida Västsverige.

Carolina: Det finns ett behov av att tänka långsiktigt, så det efterlyser jag. Ska man satsa ska man göra det rejält, med projekttider på minst fyra–fem år så att man hinner sätta form och struktur ordentligt. Naturligtvis ska man sätta upp delmål under vägen och se till att de uppnås, men man ska inte behöva söka nya medel varje år som det har varit hittills. Man skulle också kunna fundera på att titta på samarbete mellan företag inom och utanför Västsverige, vilket skulle ge helt nya affärsmöjligheter för företagen här. Vill bara nämna en sak till: sedan årsskiftet 2016–2017 har diskussioner påbörjats med Forum för smarta elnät, som gärna vill etablera en ökad närvaro i Västsverige genom Kraftsamling Smarta Nät. Möjligheterna diskuteras nu med bland annat regionen. Exakt hur formerna för samarbetet ska se ut återstår ännu att se, men det ser positivt ut för en fortsatt västsvensk nod för smarta nät-frågor.

 


Text: Christian Tarras Ericsson