Tack och hej från Kraftsamling Smarta Nät!

Vad är det där smarta nätet egentligen? Smarta nät är ingen teknologi i sig, utan en kombination av lösningar som behövs för en säker och ekonomiskt effektiv drift av ett kraftsystem med stora variationer i tillgång på energi. Det handlar bland annat om teknisk utveckling inom elkraft-, informations- och styr- och reglerteknik, men lika mycket om ekonomiska lösningar för timdebitering och effektiv tariffsättning. Det handlar också om frågor som rör hur vi motiverar brukare och användare.

Kraftsamling Smarta Nät har arbetat sedan 2011 för att öka användarens inflytande inom smarta nät och därmed skapa ökade förutsättningar för aktiva val på marknaden. Samtidigt har vi verkat för omställningen till ett hållbart samhälle och kopplat samman forskning och utveckling med näringslivet för att stärka regionen. Kärnan i satsningen har varit ett starkt samarbete mellan en rad organisationer och nätverk.

Vi är stolta och glada över alla tillfällen vi fått under åren att utbilda, informera, nätverka, och på andra sätt medverka till kunskapsuppbyggnaden i Västsverige och på nationell nivå.

Nu har projektet kommit till sitt slut. Vi som har arbetat med Kraftsamling Smarta Nät har tagit fram en rapport för att dela med oss av en del av de erfarenheter vi har gjort under satsningens femåriga resa. Vi vill också försöka blicka lite framåt, spana mot framtiden och peka på några av de behov som vi ser hos branschen nu och framöver.

Du kan läsa rapporten här, eller ladda ner den som pdf här.

Kraftsamling Smarta Nät säger tack och hej, men arbetet fortsätter i andra former och i andra sammanhang. Det finns mycket att göra!

Carolina Dolff, projektledare för Kraftsamling Smarta Nät, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut