Vad är smarta nät?

När vi pratar om det smarta nätet använder vi oss av ett mycket brett begrepp. Men vad är det smarta nätet egentligen…

..och när kommer det?

Smarta nät kan inte beskrivas som en viss teknologi eller lösning utan är en kombination av lösningar som behövs för en säker och ekonomiskt effektiv drift av ett kraftsystem med stora variationer i tillgång på energi. Det handlar bland annat om teknisk utveckling inom elkraftteknik, informationsteknik och styr- och reglerteknik men lika mycket om ekonomiska lösningar för timdebitering och effektiv tariffsättning liksom kunskapsuppbyggnad hos användare och styrmedel för beteendeförändringar. Utvecklingen av det smarta nätet är ännu i en tidig fas. Exakt vad smarta nät är går inte att definiera. Hur det utformas framöver påverkas av många olika intressenter. Användarna är nyckelaktörer tillsammans med energiproducenter, nätägare och lagstiftare. Förmåga att engagera och organisera sig kommer att avgöra hur stort inflytande olika aktörer får när spelreglerna för det smarta nätet sätts. Förnybar energi från sol och vind ställer nya krav på energisystemet, som kommer att behöva förändras när allt mer förnyelsebar energi kommer ut på nätet. Användningen kommer också att behöva anpassas efter produktionen i mycket större utsträckning än i dag. Ny teknik och nya sätt att handla med energi kan bidra till en mycket mer effektiv energianvändning och säker och tillförlitlig energileverans, men förutsättningen är att användningen av energi anpassas till produktionen, det vill säga hur det blåser, lyser eller skvalpar, på ett helt annat sätt än idag.

vindkraftverkDet nya sättet att producera

Det nya sättet att producera, leverera och använda energi och all teknik, marknad, lagar och regler, beteendeförändringar med mera brukar kallas smarta nät. Inom Kraftsamling Smarta Nät fokuserar vi i första hand på användarnas behov inom det smarta nätet. Vi rör oss ofta med begreppet Demand Side Management – DSM, den del av smarta nät som handlar om hur användarsidan kan styras. DSM berör alla energianvändare; från stora industriföretag till  enskilda hushåll.

Pågående case

Tidigare projekt

Sötåsen

Sötåsen utanför Töreboda är ett naturbruksgymnasium – men mycket mer än så. Skolan provar nya lösningar på energiområdet och välkomnar samarbete med näringsliv och akademi. Årets fokus: en stor satsning på smarta nät.

Nääs slott

Nääs är Sveriges bäst bevarade sena 1800-tals miljö och en av landet största anordnare av kurser i slöjd och hantverk. Nääs slott och slöjdseminarium och dess fantastiska omgivningar är också en samlingsplats för konserter, evenemang, konferenser, kaffeutflykter och skolbesök för omkring 250 000 personer varje år.

HSB Living Lab

HSB bygger tillsammans med bland annat Johanneberg Science Park HSB Living Lab – ett unikt experimenthus och en forskningsarena med bostäder avsedda för studenter och gästforskare. Byggnaden kommer att placeras på Johanneberg Science Park (Chalmers Campus Johanneberg) i Göteborg och stå klar i augusti  2015.

Elviis

Elbilar utgör idag bara en bråkdel av det totala antalet fordon i samhället. Men i takt med att andelen växer kommer nya problem och utmaningar uppstå.

Göteborg Wind Lab

Västsverige stärker sin ställning vad gäller utveckling av vindkraft. Samarbetet kring Göteborg Wind Lab har resulterat i Sveriges största vindkraftverk

Falbygdens energilager

Falbygdens Energi har byggt Sveriges första energilager för lågspänningsnät. Det är en viktig pusselbit i satsningen på förnybar energi.

Smart Grid Lab

På Chalmers Tekniska Högskola har man länge arbetat för fullt med smarta energilösningar – på olika håll. Nya Smart Grid Lab kommer att samla

Hyperbus

Våren 2013 började en ny typ av tysta, eldrivna hybridbussar på Göteborgs gator, när ett projekt vid namn Hyperbus började testas i kollektivtrafiken.

Smart Office

”Kontroll över sin egen arbetssituation” är något som eftersträvas för de anställda på de flesta arbetsplatser. På SP Sveriges Tekniska

Internationella perspektiv på aktiva användare

Hur ska energianvändare ta en mer aktiv roll i sin konsumtion? Den frågan, och flera andra, ska det internationella programmet IEA DSM…