HSB Living Lab

HSB Living Lab

HSB bygger tillsammans med bland annat Johanneberg Science Park HSB Living Lab – ett unikt experimenthus och en forskningsarena med bostäder avsedda för studenter och gästforskare. Byggnaden kommer att placeras på Johanneberg Science Park (Chalmers Campus Johanneberg) i Göteborg och stå klar i augusti  2015. 

.
För Kraftsamling Smarta nät innebär HSB Living Lab en unik möjlighet att utveckla och testa smarta elnät i bostäder, i ett sammanhang där vi också har möjlighet att föra en dialog med de boende. Inom ramen för Kraftsamlingen finns bland annat ambitionen att se till att området är förberett för smart mätning och aktiva användare, så att man kan mäta och visualisera energin på olika nivåer och koppla detta till användarna.
.
Läs mer om HSB Living Lab.
Kontakt för samverkansobjektet HSB Living Lab för Kraftsamling Smarta Nät är Göran Havert, Johanneberg Science Park och Dan Henriksson, HSB.
.