Nääs slott

Bild2
Nääs slott är ett av de tre samverkansobjekt som Kraftsamling Smarta Nät samlade sig kring under 2014. I projektet genomfördes en förstudie om potentialen i smarta nät och demand side management (DSM) i området på och kring Nääs slott.
.
.
Arbetet handlade dels om att ta reda på vad det finns för möjligheter att göra området och byggnaderna mer energieffektiva, dels om att se hur Nääs tradition av utbildning också kan sprida kunskapen om de energieffektiviserande insatser man gör i området och vad energi och smarta nät är.
.
Bild1Nääs är Sveriges bäst bevarade sena 1800-tals miljö och en av landet största anordnare av kurser i slöjd och hantverk. Nääs slott och slöjdseminarium och dess fantastiska omgivningar är också en samlingsplats för konserter, evenemang, konferenser, kaffeutflykter och skolbesök för omkring 250 000 personer varje år.
.
Läs mer här.