Sötåsen

Sötåsen – inspirationsskolan

Sötåsen utanför Töreboda är ett naturbruksgymnasium – men mycket mer än så. Skolan provar nya lösningar på energiområdet och välkomnar samarbete med näringsliv och akademi. Årets fokus: en stor satsning på smarta nät.

Från utsidan ser det gula trähuset från 1900-talets början ut som en mindre herrgård. Det är just vad det är, men sedan mer än femtio år har det hört hemma i skolvärlden. År 1958 grundades här en lantmannaskola och sedan många år är byggnaden expedition för Sötåsens naturbruksgymnasium, beläget några kilometer söder om Töreboda. Sedan 1999 drivs den i Västra Götalandsregionens regi.

Utspridda likt en solfjäder framför ”Gulan”, som expeditionen kallas, ligger bland annat ladugårdar, djurhus, en ny skolbyggnad och ett antal längor med lägenheter där eleverna bor. Närmast åkrarna ligger något som sticker ut lite mer.

– Detta är vår biogasanläggning, säger driftchefen Anders Assarsson. Den ”matas” med nöt- och svingödsel och producerar metangas. Gasen blir värme och el, som vi använder här på Sötåsen.

Biogasanläggningen stod klar 2008 och täcker ungefär en tiondel av skolans behov. Kanske inte så mycket, men projektet är ett bra exempel på hur man arbetar på Sötåsen. Sedan mitten av nittiotalet har skolan en uttalad miljöprofil, vilket bland annat innebär ekologiskt jordbruk och särskild miljöutbildning för alla elever och anställda. Naturbruksgymnasiet Sötåsens arbete ligger väl i linje – för att inte säga i framkant – enligt Västra Götalandsregionens interna miljöpolitiska program och det regionala utvecklingsuppdraget för samverkan inom miljöområdet.

– Vi siktar även på att bli fossilfria vad gäller drivmedel, säger Anders Assarsson och berättar vidare att Sötåsen klassas som både Energigård och Skola för hållbar utveckling.

Inne på sitt ljusa kontor, med stora spröjsade fönster i två väderstreck, berättar rektorn Per Hallén att man arbetar utifrån tre budord: pedagogisk idé, miljö samt utveckling av lantbruksnäringen. Han skriver dem på en stor whiteboard och utvecklar:

– Jag skulle vilja påstå att vi inte ”bara” är en skola. Vi nöjer oss inte med att lära ut utan vill även bidra till ny kunskap. Därför är vi öppna för att tänka nytt vad gäller både teknik och samarbeten.

Biogasanläggningen var redan ett faktum när Per Hallén började på Sötåsen. Likaså fanns en metod, framtagen av en lärare, för att online-mäta näringshalten i restprodukterna. På så sätt får man veta hur mycket gödsel som ska spridas på en given åkerplätt.

– Vi ställde oss frågan ”vad är nästa steg?”, säger Per Hallén.
Eftersom skolan redan hade ett energitänk var det naturligt att titta närmare på den frågan.

Med energieffektivisering som övergripande syfte inleddes ett samarbete med inkubatorn Oikos Lab. Det ska resultera i ett elnät med likström, där energin kommer från biogas, vindkraft och solkraft. SP finns med som partner och ska hjälpa till att sätta upp solcellspaneler och ett vindkraftverk. Alla fastigheter har nyligen utrustats med smarta elmätare, för att man ska kunna mäta och styra elanvändningen.

– Sötåsen är ett samhälle i miniatyr, säger Per Hallén. Människor både verkar och bor här och vi producerar såväl livsmedel som energi. Eftersom vi även har ett slutet elnät är det tacksamt att testa nya lösningar.
Han fortsätter:

– I nästa steg ska vi bli en öppen testbädd där företag kan prova olika elektriska lösningar. Dessutom samarbetar vi med Chalmers, som hörde av sig och ville inleda ett samarbete. Till en början kommer de att ta del av våra data. Det vore roligt om den här satsningen leder till forskning, så man till exempel får veta hur elkonsumtionen påverkas av att den går att avläsa.

Det uttalade målet på Sötåsen är att sänka energi- och elförbrukningen med minst tio procent inom tre år. För att lyckas gäller det att personalen och de cirka trehundra eleverna – varav ett femtiotal går på gymnasiesärskolan – är medvetna och motiverade.

– Pedagogiken är viktig, säger Per Hallén. Ett sätt att åskådliggöra konsumtionen vore kanske indikatorer med färgkodning, så man kan se om förbrukningen i rummet ligger på en bra nivå – och vilken effekten blir av att släcka en lampa eller inte använda en maskin. Det borde även gå att skapa en mobil-app som visar samma sak.

Skolledningen har medvetet – för att undvika besvikelse om något utlovat inte blir av – valt att inte berätta så mycket om smarta nät-satsningen för eleverna. Det tycks dock finnas förutsättningar för att den faller i god jord.

– Att få bättre koll på elkonsumtionen låter skitbra, utbrister Petra Svensson.
Hon går sista året på djurvårdsprogrammet och sitter och pluggar utanför ett av klassrummen.

– Sedan jag flyttade till egen lägenhet inne i Töreboda och får elräkningar har jag blivit mycket mer medveten, säger hon. Jag har till exempel timer på nästan alla lampor.
Kompisen Charlotte Svensson är också positiv:

– Om man tydligt ser hur mycket man konsumerar tror jag att man tänker efter.
Tjejerna berättar om ett annat miljögrepp på Sötåsen: maten som slängs vägs och om det totala spillet är för stort dras fredagskakan in.

– Det har fått mig att slänga mindre, säger Petra Svensson med ett skratt.

Även om Per Hallén kommer att räkna både kronor och kilowatt-timmar när satsningen på smarta nät ska analyseras finns något större och viktigare. Vi är tillbaka i de tre budorden.

– Det vi gör handlar inte bara om Sötåsen, säger han. Vi vill inspirera andra och hjälpa lantbruksnäringen, inte minst som den här delen av länet kämpar i motvind. Än så länge är projektet i sin linda, men det finns intresse från företag. Ett tänkbart sätt för lantbrukare att spara pengar vore att styra sin verksamhet så att energikrävande moment utförs när spotpriset på el är lågt.
Han fortsätter:

– Även kommunerna är nyfikna. I vintras var företrädare för Mariestad, Töreboda och Gullspång här och blev eld och lågor. De visste inte att kompetensen var så hög på Sötåsen.

Hur ser du på fortsättningen av er energisatsning?

– Man skulle till exempel kunna titta på batterilagring, men det finns massor av möjligheter. Vi vill som sagt ta fram ny kunskap och förutsättningarna är goda på Sötåsen. Skolan präglas av nyfikenhet och genuint engagemang.

Text: Gustaf Höök
Foto: Pontus Ferneman