Elviis

Smart laddning av elbilar

Elbilar utgör idag bara en bråkdel av det totala antalet fordon i samhället. Men i takt med att andelen växer kommer nya problem och utmaningar uppstå. Det västsvenska projektet Elviis kan vara lösningen på några av problemen.

I framtiden kommer det med största sannolikhet att finnas tusentals elbilar ute på gatorna. Men det ställer nya krav på infrastrukturen. Hur ska elnätet klara av belastningen när alla vill ladda sina bilar samtidigt efter jobbet? Och hur ska man se till att rätt person blir ansvarig för elkostnaden?

Elviis, ett samarbetsprojekt mellan Viktoriainstitutet, Volvo, Ericsson och Göteborg Energi, tänker lösa båda dessa potentiella problem på ett elegant sätt. Tanken är att fördela belastningen jämnare över dygnet, och dessutom se till att elbolagen debiterar rätt förare. Namnet Elviis står för Electric Vehicle Intelligent Infrastructure, och intelligensen sitter i hur kommunikationen sker mellan bilarna och elnätet.

– Både i Sverige och utomlands har det länge jobbats med hur man ska lyckas få bilen att kommunicera med laddstolpen, vilket kräver stora förändringar i infrastrukturen. Med Elviis har vi visat att den kommunikationen inte behövs, i stället kommunicerar bilen direkt med elnätet, säger Per-Anders Andersson, programledare för Smarta Elnät på Göteborg Energi och projektledare för Elviis.

Stommen i systemet är en liten smart dator i bilen som håller koll på batteriets laddning och via mobilteknik kan kommunicera med elnätet, en lösning som har utvecklats av Ericsson. I de fall mobiltäckning saknas, till exempel i underjordiska garage, sparar bilen informationen och kommunicerar ut den vid tillfälle. Inga smarta laddstolpar behövs därmed, och bilen kan laddas i vilket uttag som helst. Elviis panel

I elnätet beräknas sedan hur förbrukningen ska fördelas på bästa sätt över tid för att undvika höga toppar i totala elförbrukningen. Kostnaden för elen debiteras bilägaren – inte den som äger uttaget – och syns på kommande elräkning.

Förutom att samhället sparar stora pengar på att inte behöva installera en mängd smarta laddstolpar överallt – ”vi kan använda den fantastiska infrastruktur vi redan har” – finns det fördelar både för konsumenterna och energibolagen, menar Per-Anders Andersson.

– Laddningen blir enkel och bekväm och man kan med gott samvete använda valfritt uttag när som helst. Dessutom tillåter systemet att kostnaderna för bilen kan särskiljas på elräkningen, vilket till exempel medför att man kan ha separat avtal för just bilelen.
Kopplingen till mobilnätet gör att det finns möjlighet att kolla statusen på laddningen och göra ändringar via en mobilapp. Bland annat kommer man i gränssnittet att kunna ställa in när man vill att bilen ska vara färdigladdad igen.

– Energibolagens vinst ligger i att vi kan styra hur och när laddningen sker. Det kommer att finnas möjligheter att koordinera laddningar över stora geografiska områden med många bilar.

Systemet har installerats i fem bilar av modell Volvo C30 Electric, som kommer att testas av femton personer i Göteborg med omnejd under året. Bilens räckvidd är omkring 12 mil på full laddning, och driftskostnaden är i dagsläget omkring två kronor per mil.

Text: Christian Tarras Ericsson
Foto: Ericsson