Falbygdens energilager

Falbygden öppnar för vindkraft

Falbygdens Energi har byggt Sveriges första energilager för lågspänningsnät. Det är en viktig pusselbit i satsningen på förnybar energi. Genom att mellanlagra elen öppnar företaget för ännu mer vindkraft.

En fjärdedel av all el i näten hos Falbygdens Energi, Feab, kommer från vindkraft. En bra siffra, tycker Pia Borg, projektledare för det energilager som företaget låtit bygga i Falköping. Tack vare lagret kan Feab lära sig mer om tekniken och i framtiden kan det bli aktuellt med stora lager som möjliggör för mer vindkraft i näten.

– Vi satsar på att ansluta så mycket förnybar energi som möjligt, säger Pia Borg.

– Vad gäller vindkraft är det ju så att produktionen ”diffar” kraftigt och om man inte kan lagra energi under produktionstoppar blir det svårt att bygga ut vindkraften ytterligare. Det är här energilager kommer in i bilden.

Lagret är till största delen bekostat av Göteborg Energi, som äger Feab. Även Energimyndigheten har skjutit till pengar. Eftersom lagret är det första i sitt slag, åtminstone i Sverige, fick man börja med att utveckla en teknisk lösning. ABB anlitades för uppdraget och det handlar för övrigt inte ”bara” om ett lager. Det innehåller även en transformator med omriktare, så att spänningen kan sänkas och strömmen göras om från växel- till likström – en förutsättning för att den ska kunna lagras. Innan användandet omvandlas den åter till växelström. Dessutom kan omriktaren filtrera övertonerna, vilket ger finare spänningskurva. Kvaliteten på elen blir bättre, helt enkelt.

Lagret består av litium-jon-batterier, totalt tjugo moduler med nio celler i varje, och effekten är 75 megawatt. Det ligger bara ett stenkast från Feabs kontor och är inkopplat på kvarterets lokala nät.

– Lagret laddas under tre timmar på natten, när belastningen på nätet är låg, säger Pia Borg. Sedan laddar vi ur det under en timme från klockan 19, så det täcker upp för att konsumtionen ökar just vid den tiden. Tanken med lagret är ju att det ska jämna ut toppar och dalar.
Energilagret togs i bruk i december och fungerar så bra som man hoppats.

– Allting flyter fint och satsningen har fått mycket uppmärksamhet. Vi har omnämnts flitigt i media, till och med i USA, och har haft studiebesök i princip varje vecka. Det har till exempel handlat om elbolag, vindkraftintressenter och kunder till ABB.

En första utvärdering av energilagret inleddes under våren, men det står redan klart att detta bara är början på Feabs satsning på att möjliggöra mer förnybar energi i elnätet. Man ska bland annat utreda vilka affärsmodeller som skulle kunna användas vid framtida byggnationer – hur kostnaderna ska fördelas och vilka som ska kunna använda tjänsterna – samt hur betydligt större energilager skulle kunna kopplas ihop med vindkraftsproduktion.

– Eftersom energilager inte är omnämnda i svensk lag finns vissa oklarheter, säger Pia Borg. Dessutom ska vi göra ekonomiska kalkyler och ta reda på om det finns andra bra sätt att få in vindkraft i elnät.
Hon avslutar:

– Men jag är övertygad om att energilager kommer att spela en viktig roll i framtiden. Jag tror till exempel att man kommer att jämna ut konsumtionen i mycket kortare intervaller än i dag. Och vi har redan börjat testa hur elbilar kan laddas från vårt lager.

Text: Gustaf Höök
Foto: Falbygdens Energi AB