Göteborg Wind Lab

Big Glenn

Win-win med vindkraft

Västsverige stärker sin ställning vad gäller utveckling av vindkraft. Samarbetet kring Göteborg Wind Lab har resulterat i Sveriges största vindkraftverk – men det finns fler fördelar. Forskning på verket ska ligga till grund för framtidens vindkraft.

I slutet av januari 2012 invigdes Göteborg Wind Lab, Göteborgs forskningscentrum för vindkraft och energiproduktionsteknik, på Risholmen utanför Arendal på Hisingen. Det har funnits vindkraftverk vid hamninloppet sedan tidigare, men satsningen innehåller flera utropstecken. Det nya verk som ersatt ett av de fem gamla är en världsunik prototyp som bygger på offshore-teknik som inte använts tidigare. Det 145 meter höga verket – Big Glenn kallat – är dessutom Sveriges största, med en effekt på 4,1 megawatt.

– Det räcker till hushållsel för en tredjedel av alla lägenheter i Majorna, säger Jonas Cognell, avdelningschef för förnybar el på Göteborg Energi.

Dessutom erbjuder kraftverket offshore-förutsättningar, trots att det står på land och kan nås med bil.

Göteborg Wind Lab är resultatet av nära samarbete mellan flera parter. En viktig förutsättning var att Chalmers tog initiativ till Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum. Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och aktörer från vindkraftsbranschen har skjutit till pengar och deltar i samarbetet. Syftet med forskningscentrumet är att bidra med kunskap så att den svenska vindkraftstillverkningen kan öka. Chalmers får mätdata från olika vindkraftverk, där Big Glenn är kronan på verket.

– Det är väldigt bra att kunna validera datamodeller mot ett så stort verk, som har så gynnsamma vindförhållanden och bygger på ny teknik, säger Ola Carlson som är föreståndare för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.

– Dessutom har Göteborg Energi tagit hit avancerad utrustning, som gör att vi kan prova med olika elnätsfel. Vi kommer att lära oss mycket och på så sätt bidra till att nästa generations vindkraftverk blir ännu bättre.

Big Glenn ägs av Göteborg Energi och har byggts av General Electric, som härom året förvärvade turbintillverkaren Scanwind. Verket är av modellen GE 4.1-113 och bygger på vidareutveckling av Scanwind-teknik.

– Det har ingen växellåda, vilket innebär att risken för att något ska gå sönder blir mindre, säger Vincent Schellings, projektledare på General Electric.

– Och så har vi utvecklat utformningen för att verket ska tåla hårdare vind.
Vincent Schellings har arbetat med konstruktion av vindkraftverk i fjorton år och upplever att Big Glenn-projektet löpt väldigt smidigt.

– Tack vare att det har varit så lätt att samarbeta med alla inblandade, förklarar han. Det märks att detta är en win-win-situation. För vår del har det svåraste varit att lösa logistiken, i och med att komponenterna till verket kommer från så många olika tillverkare.
En av de största underleverantörerna är SKF, som försett General Electric med kullager till tidigare vindkraftverk.

– Vi kom in tidigt i det här projektet, säger Stefan Karlsson, SKF:s globalt ansvarige på området förnybar energi.

– Det gör att vi fullt ut kan bidra med vår kunskap. Dessutom samarbetar vi med Göteborg Energi och kan prova nyheter på deras turbiner. Genom att analysera vibrationer får vi veta vad som kan hända innan det händer, så att skador eller haverier kan undvikas.

Drivturbinen till just Big Glenn har två sfäriska rullager med en meters ytterdiameter.

– De är faktiskt tillverkade på SKF i Göteborg, säger Stefan Karlsson. Och fabriken använder grön el från Göteborg Energi. Det känns extra roligt.
Energimyndigheten står för en knapp fjärdedel av kostnaden för Big Glenn. Handläggaren Andreas Gustafsson ser flera fördelar med satsningen.

– Den leder både till arbetstillfällen och spännande forskning. Att Chalmers med Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum får tillgång till ett modernt vindkraftverk och kan utföra tester känns väldigt bra.

Text: Gustaf Höök
Bild: Göteborg Wind Lab