Hyperbus

Hyperbus

Ta elbussen till jobbet

Våren 2013 började en ny typ av tysta, eldrivna hybridbussar på Göteborgs gator, när ett projekt vid namn Hyperbus började testas i kollektivtrafiken.

Buss 60 är en bekant syn i Göteborgs kollektivtrafik. Men sedan den 1 april 2013 ser vissa av bussarna på linjen se lite annorlunda ut. Och kanske framför allt att låta annorlunda – de kommer nämligen att bli betydligt tystare. Sammanlagt rör det sig om tre bussar som kommer att röra sig längs samma sträckning och ta upp resenärer som de vanliga bussarna, men gå vid sidan av den vanliga tidtabellen.

Hyperbus står för ”Hybrid and plug-in extended range bus system” och är, som namnet antyder, en hybridbuss som i huvudsak drivs av elmotor och som kan laddas från det vanliga elnätet. Energin kommer uteslutande från förnyelsebara källor, främst från lokalt vindproducerad elektricitet. Laddningen är en snabb och enkel affär för bussföraren, räcker med att köra fram till speciella platser vid ändhållplatserna och därefter aktivera laddningen. Den beräknas ta fem minuter och ger en räckvidd av omkring tio kilometer, vilket täcker större delen av sträckan mellan Redbergsplatsen och Masthugget.

– Linjen är utvald för att den går genom centrum, och därmed gör projektet synligt för allmänheten. Dessutom rör den sig i en hel del kuperad mark och genom känsliga områden där ljudnivån är kritisk. En oväntad bonus är att linjen går förbi många av oss samarbetspartners som är med i projektet, berättar Fredrik Persson, projektledare på Göteborg Energi.

Fredric Persson

Förutom Göteborg Energi deltar Volvo Bussar, Trafikkontoret, Västtrafik och Business Region Göteborg. Hälften av finansieringen kommer från EU, resterande del står parterna själva för.

– En framgångsfaktor för detta och liknande projekt är att vi samarbetar och att alla parter bidrar med sin del för att få en bra helhetsbild. Ingen enskild part hade kunnat lösa alla frågor. Jag tror att det är något som gäller generellt för smarta nät-projekt – en aktör kan inte göra skillnad på egen hand, säger Fredrik Persson.

För Göteborg Energi är målet med Hyperbus tydligt: att visa att det går att bygga infrastrukturlösningar baserade på förnyelsebar energiproduktion.

– Hyperbus är ett projekt som ingår i vår satsning på smarta elnät där vi bland annat har installerat ett antal laddstolpar för personbilar, energilager för att jämna ut effekttoppar och andra spännande projekt. Om detta fungerar bra kommer laddningsstationer att dyka upp på fler ställen, och jag hoppas att det blir så. Göteborg Energis mål är att arbeta för ett hållbart samhälle, och det känns verkligen som att vi gör det här, säger Fredrik Persson.

Text och foto: Christian Tarras Ericsson