Internationella perspektiv på aktiva användare

Hur ska energianvändare ta en mer aktiv roll i sin konsumtion? Den frågan, och flera andra, ska det internationella programmet IEA DSM svara på. I Sverige är det SP som har fått uppdraget. – Vi har mycket att bidra med och kan även lära av andra länder, säger projektledaren Magnus Brolin.

Både i Sverige och internationellt finns ett generellt mål att öka andelen förnybar energi. En sådan omställning innebär samtidigt utmaningar i konsumentledet. Eftersom produktionen inte kan styras är det viktigt att användandet anpassas efter när energin är tillgänglig.
Det är här programmet DSM – Demand Side Management – kommer in. Det faller under det internationella energisamarbetet IEA och några medlemsländer har gått ihop för att genomföra en studie. Sverige representeras av SP, som valts ut som expert av Energimyndigheten.

– Vårt uppdrag är att undersöka hur kundanpassningen kan ökas, säger Magnus Brolin, forskare på SP Systemanalys.

– Vi kommer att titta på verktyg och teknologier men också på regelverk. Sedan måste vi vara medvetna om att behov och förutsättningen skiljer sig mellan olika länder, men det gäller att hitta nyckelfaktorer.

Arbetet är uppdelat på fyra områden: analys av samspelet mellan olika intressenter i energisystemet (vilket ska resultera i en marknadskarta), utvärdering av svenska demoprojekt på energiområdet, analys av affärsmässiga risker och möjligheter samt en lista på vilka verktyg och åtgärder som krävs för att främja utvecklingen av Smarta Nät.

– Sedan gäller det att se kopplingar och låta bland annat myndigheter, politiker och branschföretag ta del av slutsatserna, säger Magnus Brolin.
Redan i dag finns gott om teknik för att underlätta mer hållbar energianvändning. Det handlar till exempel om fastighetsstyrningssystem för uppvärmning, elbilar, laddningsutrustning och smarta elmätare.

– Det hänger mindre på tekniken och mer på att föra ut den till användarna, säger Magnus Brolin. Marknadsregler och andra faktorer gör att vissa aktörer har svårt att agera. Det är viktigt att identifiera och få bort dessa hinder, så att de inte hindrar utvecklingen. Om regelverket anpassas kan det uppstå energitjänster som inte finns i dag.

Projektarbetet drar igång på allvar i maj och ska pågå i arton månader. De fem deltagarländerna kommer då och då att träffas för att stämma av läget och utbyta erfarenheter. Till att börja med består den svenska gruppen av Magnus Brolin, Anders Lindskog och Carolina Hiller.

– SP har mycket att bidra med och vi hoppas bli fler under resans gång, i takt med att uppdraget blir mer komplext, säger Magnus Brolin.

– Jag ser stort värde i projektet, inte minst tack vare den internationella dimensionen. Det finns mycket att göra på efterfrågesidan i energisektorn. Projektet ska få fram nya idéer och gynna den tekniska utvecklingen.

Fotnot: de länder som genomför studien är i skrivande stund Sverige, Norge, Nederländerna och Sydkorea. Fler länder kan komma att ansluta sig.

Text: Gustaf Höök