Smart Office

Det elsmarta kontoret

”Kontroll över sin egen arbetssituation” är något som eftersträvas för de anställda på de flesta arbetsplatser. På SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås tar man det ett steg längre, och låter i ett testprojekt de anställda få detaljkontroll över sin el- och värmeförbrukning. Projektet pågår i SP:s hus 14, och går under namnet Smart Office.

Några hundra meter från SP:s stora område utanför Borås ligger hus 14, lite för sig självt. Det köptes in när SP inte kunde växa längre, och inrymmer såväl laboratorier som kontor. Här forskas det om energiteknik, bland annat ventilation, värme, ljus, kylsystem, förbränning, inneklimat och akustik. Det är ett växande område – på bara några år har personalen fördubblats, och huset byggs nu till med nya kontor. Där, och i några av de gamla kontoren där vi nu befinner oss, kommer Smart Office att testas bland den egna personalen.

En spännande lösning, som inte kommer att vara klar än på ett tag, är en slags ”kristallkrona” som kommer att hänga i ljusgården över fikarummet. Den kommer att hissas upp och ner beroende på hur stor den totala energiförbrukningen i hela hus 14 är för tillfället. Med största sannolikhet kommer dock laboratorierna i huset inte att vara med i den mätningen – kontorens energiförbrukning är försvinnande liten i jämförelse med den el som till exempel går åt för att simulera solskenet i Arizona, som ingår i ett av de forskningsprojekt som just nu pågår här.

Lisa Ossman

Lisa Ossman, gruppchef på Hållbara Energisystem på SP, visar runt i korridoren där Smart Office har installerats i 16 rum. Vid en första anblick ser inte lokalerna smartare ut än andra kontorsrum. Det är först när Lisa Ossman pekar ut en rund, vit sensorplatta i taket som man lägger märke till den. Sensorn mäter temperatur och huruvida någon människa är närvarande, och varje kontor har dessutom en egen elmätare.

I ett program på den anställdes dator kommer när allt är klart löpande förbrukning av el och värme att visualiseras med någon form av enkel feedback, till exempel en färgkodad ikon eller ett litet klick per kWh. I mer detaljerade diagram kan man sen välja hur ens egen utrustning påverkar elförbrukningen.

– Energiförbrukningen mäts på det egna kontoret och kopplas till den anställdes närvaro, berättar Anton Gustafsson, projektledare på Interactive Institute som tillsammans med SP bygger systemet och gränssnittet mot användarna.

– Vi börjar snart implementera de grundläggande funktionerna och sedan kommer konceptet att byggas på och justeras i små steg. Från början kommer man bara att kunna se ”närvaro-el” och ”borta-el”. Vi har pratat om att kategorisera frånvaron ytterligare, så att man skiljer på raster och längre frånvaro, till exempel över natten.

Syftet är att mäta energiförbrukningen i så hög detaljgrad som möjligt. Datan kommer att kunna användas till en mängd saker, bland annat att förtydliga vad man som användare faktiskt kan påverka när det gäller elförbrukningen på arbetsplatsen.

– Det blir till exempel lätt att se om man glömmer att stänga av utrustning när man går hem på kvällen. Och man får konkreta argument för att investera i nyare, mer energisnål datorutrustning.

En annan tänkbar användning är att koppla ihop energidatan med till exempel väderprognoser, och därmed ha större möjligheter att utnyttja den vindkraft som för tillfället produceras.

– Det är stor variation när det gäller produktion av förnyelsebar el, beroende på hur mycket det blåser. Kan vi bättre utnyttja de oundvikliga toppar som uppstår under dygnet är mycket vunnet.

Anton Gustafsson ser Smart Office som ett projekt i ständig utveckling. Lärdomarna man drar från testet på SP har man med sig i framtida smarta nät-projekt.

– Det är väldigt spännande att jobba med SP i ett sånt här projekt, de är ju i princip de största energiexperterna i Sverige. De anställda är nyfikna, kunniga, duktiga på feedback och är på många sätt en tacksam grupp att testa konceptet på. Det vi lär oss här har vi med oss när vi ska installera motsvarande system på andra ställen i framtiden, till exempel i skolor.

Lisa Ossman håller med:
– Det här projektet handlar mer om att lära sig hur man faktiskt kan påverka sin förbrukning än att faktiskt göra någon större skillnad i elkostnaderna, åtminstone i det här stadiet. Just nu handlar det lika mycket om hur systemet kommer att påverka oss människor som hur vi människor ska påverka systemet. Att vi gör det här experimentet på oss själva är för att lära oss de här frågorna – för att sen i vår tur kunna hjälpa våra kunder.

En av de anställda som kommer att prova systemet i praktiken är Anders Lindskog, forskare i mätteknik.

– Det ska bli jätteroligt att testa! Man vet ju att hur vi människor beter oss påverkar energiförbrukningen väldigt mycket. Det ska bli kul att jämföra sig med de andra på kontoret.

I gränssnittet kommer nämligen resultaten från andra anställda som har valt att göra datan publik visas. Det kommer att bli lite tävling över det hela, tror Lisa Ossman.

– Att det finns ett tävlingsmoment tror vi kommer att upplevas som positivt när man känner och arbetar med sina ”motspelare”. Det kan ge upphov till diskussioner och snack.

Samtidigt menar hon att tävlingsmomentet inte får dras för långt. Då kan det sluta med att man drar förlängningssladdar till varandras rum, eller tänder värmeljus istället för att tända taklampan.

– I grunden handlar det ju om samarbete. Förhoppningsvis kommer det bli så att vi peppar varandra istället. Kanske borde vi ha utmaningar då och då, som att komma på bästa sättet att sänka sin förbrukning.

Text och foto: Christian Tarras Ericsson